Baw się słowami - sezon IV
Baw się słowami

Kolejna seria programu językowego BAW SIĘ SŁOWAMI poszerza poziom językowy serii trzeciej. Propozycja taka jest podyktowana po pierwsze, koniecznością utrwalenia złożonych zasad ortograficznych i ortoepicznych wprowadzonych w serii III, po drugie zaś uzupełnieniem zagadnień z zakresu fleksji czasownika kategorią aspektu. Jest to jedna z trudniejszych kategorii w systemie gramatycznym języka polskiego (jako obcego lub drugiego) i wymaga długofalowego, przemyślanego wprowadzania oraz nauczania. Gry i zabawy językowe zostały dopełnione komponentami na wyższym poziomie z zakresu wymowy, sprawności czytania oraz rozumienia ze słuchu, budowania narracji, dotychczas wprowadzonych w programie zagadnień gramatyczno - leksykalnych i dodatkowo - z zakresu aspektu czasowników jako nowego elementu językowego w serii IV. Elementem wyjątkowym serii jest przybliżenie polskich tradycji i obyczajów, co stanowi również poszerzenie podjętej w serii III tematyki polskich legend.

Oglądaj premierowe odcinki od września w każdą niedzielę o godz. 10:10 i 10:20

Do zobaczenia w TVP Polonia i TVP Polonia Stream

reklama