Baw się słowami - sezon III
Baw się słowami - sezon III

Gry i zabawy językowe dopełnione zostały elementami na wyższym poziomie czytania i rozumienia ze słuchu, gramatyki i już dodatkowo ortografii. Elementem wyjątkowym serii jest przybliżenie legend polskich. Legendy są ważnym elementem folkloru i tradycji narodowej. Przybliżają polską historię i są naturalną narracją dla dzieci.

reklama